Általános Szerződési Feltételek
(Hatályos: 2021.02.25-től)

1. Szerződő felek, alapfogalmak
Szolgáltató adatai: Kispince Wellness Borbirtok
Üzemeltető: MnT Üzleti Tanácsadó Kft.
Székhely: 8719 Böhönye, Dr. Forbáth Imre utca 18.
Szolgáltatás címe: 8719 Böhönye, Felső-Öreg hegy
Tel.: 06 70 773 6299
Email: info@kispincewellness.hu

2. Általános szabályok:
Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató
szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a
Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a
feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak.

2. Szerződéses jogviszony
 A Vendég szóban/ írásban /online megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató
ajánlatot küld. A vendégház értékesítése a szabad kapacitások függvényében
történik, a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza a
Szolgáltató.
 A Szerződés a Vendég foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött
visszaigazolásával (foglalást követő 36 órában) jön létre, és így írásban megkötött
Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy
annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A
szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára.

3. Szállásdíjak
A szállásdíjban benne van a teljeskörű, korlátlan wellness használat is. Vendégházunk árai a
következőképpen alakulnak:
Hétköznap:
1-4 fő: 40 000 Ft / éj a teljes vendégház lefoglalása.
5-13 fő: 10 000 Ft / fő /éj.
Hétvégén (péntek-vasárnap között):
Hétvégente minimum két éjszaka foglalandó.
130.000 Ft / éj a teljes ház és wellness lefoglalása.

A szállásdíj tartalmazza:
 Takarítás
 Ágynemű
 Törölköző
 Fűtés
 Parkolás
 Wellness használata
 A meghirdetett árak bruttó, végfogyasztói árak.
Az Idegenforgalmi adó jelenleg érvényes mértéke: 300 Ft/fő/éj (az adófizetési kötelezettség a
18 éven felüli vendégeket terheli). Az IFA összege a helyszínen, távozáskor fizetendő.
Speciális igények és egyedi rendezvények esetén kérjen árajánlatot az
info@kispincewellness.hu emailcímen.

4. Fizetés módja
 Foglalás után közvetlenül bankkártyával Barionon keresztül.

5. Foglalási feltételek
Kiemelt időszakokok:
 Fűtési időszakban (október – február) legalább két éjszaka eltöltése esetén
foglalható a vendégház.
 Hosszú hétvégék, nemzeti ünnepek:
Minimum foglalás időtartama:
Hétköznap (hétfő – csütörtök) nem kiemelt időszakban: min. 1 éjszaka
Hétvégén (péntek-szombat): min. 2 éjszaka
Kiemelt időszakokban (hosszú hétvégék, szünidők)*:
Tavaszi iskolai szünet (2021. április 1 – 2020. április 6.): minimum 3 éjszaka
Május 1. (2021. április 30 – 2021. május 1.): minimum foglalás 2 éjszaka
Pünkösd (2021. május 21 – 2020. május 23): minimum 2 éjszaka
Őszi iskolai szünet (2021. október 21 – 2021. november 2.): minimum 3 éjszaka
Téli iskolai szünet (2021. december 23 – 2022. január 2.): minimum 3 éjszaka

6. A lemondási feltételek: 

(a) A vendég foglalását lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a
vendégház felé.
A lemondott foglalásra befizetett foglalási díj felhasználható egy másik foglalásnál vagy
3.000 Ft adminisztrációs költség levonását követően a szolgáltató visszautalja a vendég által
megjelölt számlaszámra, amennyiben a visszamondás az érkezési idő előtt több mint 20
nappal történik.
Érkezés előtt 20 napon belüli visszamondás esetén a foglalás értéke nem kerül visszautalásra
és nem használható fel egy újabb foglalásra. 
(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei –
így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a
fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg. 

7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei: 
(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállást az érkezés napján 14:00
órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon 12:00 óráig – check out –
köteles elhagyni. 
(b) Abban az esetben, ha a vendég a szállást az érkezési napon a 7.(a) pontban meghatározott
check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében
megteheti. 
(c) Háziállatot a vendégházba előzetes egyeztetés alapján a szolgáltató hozzájárulásával, díj
ellenében lehet bevinni. A szolgáltató vendégei számára 3000 Ft/éj/háziállat felár megfizetése
mellett teszi lehetővé háziállatok elszállásolását, behozatalát. 
(b) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha: 
a) a vendég nem rendeltetés szerűén használja a rendelkezésére bocsátott vendégházat, illetve
a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló
helyiségeket nem rendeltetés szerűen használja, 
b) a vendég a szálláshely házrendjét nem tartja be, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére
sem hagyja abba, 
c) a vendég nem tartja be a vendégház biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és
azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba, 
d) a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, vagy más elfogadhatatlan magatartást
tanúsít nem veheti igénybe a vendégház szolgáltatásait. 
(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe,
úgy a szerződés megszűnik. 
(g) A vendég a Vendégház összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját
felelősségére veszi igénybe. 

8. A vendég jogai: 
(a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szállás, valamint a szálláshely azon
létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem
esnek a speciális feltételek hatálya alá. 
(b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal
élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen
szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán
belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad. 

9. A vendég kötelezettségei: 

(a) a vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét az internetes foglalást követően
azonnal bankkártyás fizetéssel a szolgáltató részére kiegyenlíteni. 
(b) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden
szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a
káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési,
vagy büntető eljáráshoz szükségesek. 

10. A vendég kártérítési felelőssége: 
A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik
személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete
alá tartozó személyek okoznak. 

11. A szolgáltató jogai: 
(a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett
szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a
szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira,
melyeket a vendégházba magával vitt. 

12. A szolgáltató kötelezettségei: 
(a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az
érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni. 
(b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez 
(c ) Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a
dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az
általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget
terheli.

13. A szolgáltató kártérítési felelőssége: 
(a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a vendégházon
belül, a maga hibájából következett be. 
(b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató
alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be,
vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak. 
(c) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendégházon belül kijelöljön olyan
helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan
megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n
érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be. 
(d) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését
követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál. 
(e) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára
érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő
szállítás során. 
(f) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szálláshely
összegének legfeljebb tízszerese. 

14. Titoktartás: 
(a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az
információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és

amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső
szabályai szerint eljárni. 
15. Vis maior: 
(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság,
áramkimaradás, járványhelyzet, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég,
vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből
eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek
egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és
körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy
késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. 
16. Az adatkezelés biztonsága
(a) A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes
és kifejezett hozzájárulása alapján. A Vendég hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a
Szolgáltató megfelelőképpen kezelje.
(b) A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a
megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei
fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással
szemben a Vendég nem emelhet kifogást

Kiegészítés:
1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az
itt felsorolt feltételeket.
2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon
közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a
Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot
a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül
azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon
közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/201.